Jakým způsobem získáváme a nakládáme s vašimi osobními údaji?

Obchodní firma Good Luck Gym s.r.o. získává osobní údaje, proto vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů. Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.goodluckgym.cz, oslovením naší firmy nebo našich spolupracovníků prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu udělujete obchodní firmě Good Luck Gym s.r.o., se sídlem: Obránců míru 331, 503 02 Předměřice nad Labem, IČ: 03934802, spisovná značka: C 36255 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, společnost s ručením omezeným od 27. 3. 201 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení spolupracovníků Správce, subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonický kontakt
 • IP adresa
 1. Účelem zpracování osobních údajů je: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování údajů je také nezbytné pro rezervaci skupinových lekcí a lektorských hodin.
 2. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání
 1. Zabezpečení osobních údajů: Obchodní firma Good Luck Gym s.r.o. přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.goodluckgym.cz či oslovení spolupracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. *Poučení Subjektu údajů Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Používáme cookies

Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našeho webu. S dalším prohlížením předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Co je cookie?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Některé soubory cookie mohou nicméně tím, že ukládají navštívené webové stránky, představovat riziko pro ochranu vašich osobních údajů. Soubory cookie uložené v počítači můžete kdykoliv odstranit nebo jejich ukládání zablokovat. Zablokování souborů cookie však může způsobit, že některé služby webu nemusí fungovat správně.